Spoločnosť Intedoor úspešne absolvovala interný audit v oblasti Spoločenskej zodpovednosti firiem

4. 11. 2021

Audit zrealizovala spoločnosť EcoVadis (svetovo najdôveryhodnejší poskytovateľ hodnotenia udržateľnosti podnikania) a Intedoor ocenila skvelou striebornou medailou.

Týmto úspechom Intedoor len potvrdzuje, že je spoľahlivým zamestnávateľom, dodávateľom a partnerom, ktorý dbá na bezpečnosť a úroveň pracovného prostredia svojich zamestnancov, vyberá si udržateľné materiály a zdroje, správa sa zodpovedne k životnému prostrediu a kladie dôraz na férové a zodpovedné správanie svojich partnerov.

gallery