Český Intedoor dobyl nemecké kúpeľne

2.9.2013 referuje prvé septembrové vydanie denníka E15

Ako prvá zo strednej a východnej Európy sa firma Intedoor stala členom skupiny Garant, ktorá združuje cez tisíc kúpeľňových štúdií. Tento úspech nadväzuje na renomé, ktoré si firma postupne buduje za hranicami Českej republiky. Už dnes dodáva pre lídrov trhu vo Švajčiarsku, Holandsku, Nórsku či Slovinsku.

"Pokiaľ sa nestane niečo mimoriadneho, tak v rozmedzí štyroch až siedmich rokov by sme očakávali tržby z exportu 300 až 500 miliónov korún" hovorí riaditeľ spoločnosti Lubomír Langer a dodáva, že len za posledný rok sa výnosy z exportu zdvojnásobili.

Vedľa upevnenia svojho prestížneho postavenia a očakávaného nárastu vývozu to pre firmu zo severu Čiech okrem iného znamená aj razantné rozšírenie súčasného závodu v Ralsku.

"Závod budeme rozširovať o 200 percent" poznamenáva Langer. Investíciu do rozšírenia továrne a technológií odhaduje na 74 miliónov korún.

Celý článok si môžete prečítať tu.